SpeciaalGewoon

Over Speciaal Gewoon

Tijdelijke plaatsing van leerlingen in het speciaal onderwijs en terugplaatsing naar het regulier onderwijs. Dit zal naar verwachting steeds vaker gaan voorkomen. Hoe kom je tot succesvolle terugplaatsing? Welke factoren spelen een rol? Hierop is nog weinig zicht.
Samen met leerlingen, ouders, leraren, begeleiders en directeuren gaat KPC Groep op zoek naar wat werkt en wat niet. In juni 2012 is een uniek landelijk onderzoeksproject van start gegaan waarin ‘het veld’ participeert en ervaringen en inzichten inbrengt. Op deze website nemen we u mee in het onderzoeksproces en presenteren we tussentijdse resultaten. Tevens plaatsen we nieuws en artikelen over dit onderwerp.
Onderzoek vraagt om focus en afbakening. Binnen dit onderzoek richten we ons op leerlingen met gedragsproblemen; het cluster 4 onderwijs. Het gaat zowel over terugplaatsing naar het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs.

Expertmeetings: terugblik

In juni 2012 organiseerden we een tweetal expertmeetings. We brachten ouders, leraren, directeuren, ambulante begeleiders, IB’ers, zorgcoördinatoren, orthopedagogen en psychologen samen aan tafel. Met hen spraken we over hun ervaringen en opvattingen over terugplaatsingen.
De eerste bijeenkomst had betrekking op terugplaatsing van speciaal onderwijs (SO) naar speciaal basisonderwijs (SBO) of een reguliere basisschool (BaO).
Lees de impressie over terugplaatsing naar het basisonderwijs (pdf)
De tweede expertmeeting ging over plaatsing van SO of VSO naar regulier Voortgezet Onderwijs (VO). Dit is inclusief plaatsing op het praktijkonderwijs of VMBO met een LWOO-beschikking.
Lees de impressie over terugplaatsing naar het voortgezet onderwijs (pdf)
 

Delen en toetsen van onderzoeksbevindingen op overdrachtsconferentie

Terugplaatsingen en doorplaatsingen zijn een actueel thema in verband met de stelselwijziging passend onderwijs. De conferentie SpeciaalGewoon trok met 70 deelnemers op 9 oktober belangstelling uit het hele land. De bijeenkomst voorzag in een grote behoefte aan inspiratie en praktische tools. “Jammer dat mijn IB-er niet hierbij was”, merkte een directeur uit het basisonderwijs op. “We gaan hier direct mee aan de slag.”
Bekijk de presentatie (pdf)
Bekijk sfeerverslag


Stel een vraag

Heeft u een vraag?
Vul dan het contactformulier in.
 Naar formulier
KPC Groep