SpeciaalGewoon

Leerlingen


Rick

Rick is 10 jaar. Na de Peuterspeelzaal ging Rick naar het Medisch Kinderdagverblijf en vervolgens naar het Speciaal Onderwijs. Rick heeft tot en met groep 5 op de Rungraaf gezeten. Een school en expertisecentrum voor kinderen met omgangsproblemen met een LGF indicatie voor cluster 4.
Het ging met Rick goed op de Rungraaf. Zo goed zelfs dat de school onvoldoende mogelijkheden meer zag om hem op sociaal en emotioneel vlak te laten groeien. De Rungraaf stelde daarom overplaatsing voor naar het regulier onderwijs. Rick had een vrijere omgeving nodig die de Rungraaf niet kon bieden. In eerste instantie zag de moeder van Rick dit niet zo zitten: “afblijven, het gaat goed met Rick”.

Overstap naar regulier
Na diverse gesprekken en de uitslag van een observatie was het voor de moeder van Rick duidelijk dat Rick meer vrije momenten nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Hoewel zij het “doodeng” vindt, ziet zij de stap naar een reguliere school als mogelijkheid om Rick verder te helpen in zijn ontwikkeling. Rick is apetrots op deze overstap. Groep 5 doet hij nog een jaartje over, zodat hij meer tijd en energie heeft om te kunnen wennen aan de school en om vriendjes te kunnen maken.


Maartje Reitsma in gesprek met Wendy, de moeder van Rick.

Terugblik op eerste twee maanden
Na acht weken op De hebben we Rick gevraagd een eerste balans op te maken en het verschil aan te geven tussen zijn vorige en huidige school. Rick vindt het op beide scholen even leuk. Het grootste verschil zit voor hem in de pauzes. “De Smelen heeft een ander schoolplein. En dat we buiten eten in plaats van binnen. En de tijd dat we eten gaat van de tijd van het spelen af. Ik vind het wel jammer dat we hier niet met de karren en de fietsen en de steppen mogen. Daar mag je alleen tot en met groep 4 mee spelen.”


Maartje Reitsma in gesprek met Rick.

Elize, de leerkracht van Rick, heeft het ‘speelprobleem’ al opgepakt. Rick mag voordat de pauze begint zijn tussendoortje in de klas opeten, zodat hij zich buiten alleen op het spelen hoeft te richten. Het gemis aan grote karren en fietsen heeft Rick besproken met zijn rugzakbegeleidster Esther. Samen hebben ze een kist met speelgoed gevuld en bespreken ze wat je nog meer op het speelplein kunt doen. Vlak voordat de pauze begint vraagt juf Elize aan de klas wie er vandaag het speelmaatje van Rick wil zijn. Op deze manier helpen ze Rick om het ‘vrije moment’ in te vullen.

 


Stel een vraag

Heeft u een vraag?
Vul dan het contactformulier in.
 Naar formulier




KPC Groep