SpeciaalGewoon

Laatste nieuws


Nieuw: leerkring over de overstap (september 2014)
De overstap van het speciaal naar het regulier onderwijs kwam tot nu toe sporadisch voor. Passend Onderwijs is van start gegaan. De verwachting is dat meer leerlingen de overgang zullen maken. Om deze leerlingen (en hun ouders) goed te kunnen begeleiden, faciliteert KPC Groep een leerkring voor onderwijsprofessionals om met en van elkaar te leren. Dit door het delen van goede praktijkvoorbeelden en nieuwe inzichten zowel op het niveau van de leerling, de school en het samenwerkingsverband. Met als resultaat dat leerlingen een passende en succesvolle overstap zullen maken van speciaal naar gewoon.
Download de flyer (pdf)
Meer info / inschrijvenPresentatie Speciaal Gewoon op congres onderwijspsychologen (18 maart 2014)
Overstappen van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs is een actueel thema in verband met de stelselwijziging Passend Onderwijs. In het kader van het project Speciaal Gewoon verrichtte KPC Groep onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren. We delen actief onze inzichten met hel veld. Op 14 maart verzorgde Maartje Reitsma een workshop op het congres voor onderwijspsychologen. De presentatie van de hoog gewaardeerde bijeenkomst is hier te downloaden.
Presentatie Speciaal Gewoon (pdf)


Artikel over Speciaal gewoon in Vakblad ZorgPrimair (3 februari 2014)
Over de overstap van speciaal naar regulier onderwijs schreven Maartje Reitsma en Aleid Schipper een artikel dat recent gepubliceerd in het vakblad ZorgPrimair. De bijdrage is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek dat is uitgevoerd in het landelijke project Speciaal gewoon.
Succesvol overstappen van speciaal naar regulier onderwijs (pdf)


Handreiking overstap van speciaal naar regulier onderwijs (21 november 2013)  
HandreikingKPC Groep heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onderzoek verricht naar factoren die bijdragen aan een succesvolle terugplaatsing van leerlingen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. De cluster 4 leerlingen stonden in dit onderzoeksproject centraal. Naar aanleiding van dit praktijkgericht onderzoek is een handreiking ontwikkeld met praktijkvoorbeelden, tips en adviezen voor een succesvolle overstap van speciaal naar regulier onderwijs. De handreiking is gratis te downloaden.
Download de handreiking (pdf) 


Resultaten vragenlijstonderzoek overstap van speciaal naar regulier onderwijs (5 november 2013)  

KPC Groep heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onderzoek verricht naar factoren die bijdragen aan een succesvolle terugplaatsing van leerlingen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. De cluster 4 leerlingen stonden in dit onderzoeksproject centraal. En van de gehanteerde onderzoeksmethoden betrof een vragenlijstonderzoek, dat uitgevoerd is binnen het (voortgezet) speciaal n het regulier primair en voortgezet onderwijs. Hierin is gevraagd naar de dagelijkse praktijk rondom terugplaatsing. Het onderzoeksverslag is te downloaden.
Download het onderzoeksverslag (pdf)


Geslaagde werkconferentie over overstap tussen speciaal en regulier onderwijs (10 oktober 2013)  

Terugplaatsingen en doorplaatsingen zijn een actueel thema in verband met de stelselwijziging passend onderwijs. De conferentie SpeciaalGewoon trok met 70 deelnemers op 9 oktober belangstelling uit het hele land. De bijeenkomst voorzag in een grote behoefte aan inspiratie en praktische tools. “Jammer dat mijn IB-er niet hierbij was”, merkte een directeur uit het basisonderwijs op. “We gaan hier direct mee aan de slag.”
Bekijk een impressie van deze conferentie In gesprek met Peter van den Berg, directeur SO Het Mozaek in Almelo over zijn deelname aan dit project.

Stel een vraag

Heeft u een vraag?
Vul dan het contactformulier in.
 Naar formulier

 
KPC Groep